Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze website (hierna: “de website” of “deze website”) wordt beheerd door E. Handgraaf IT, gevestigd te Hilversum. Bij bezoek aan deze website kan E. Handgraaf IT persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.

E. Handgraaf IT respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Contactformulier

Als je jouw gegevens invult op het contactformulier, zullen deze worden opgeslagen. De ingevulde data wordt doorgestuurd naar mijn e-mailadres. Dit wordt gedaan zodat ik de e-mail kan lezen. De e-mail zal worden bewaard totdat ik besluit deze te verwijderen.

Google Analytics

Ik gebruik cookies voor Google Analytics. Om de privacy te waarborgen, heb ik Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Ik heb de volgende maatregelen genomen:

  • Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • De IP-adressen van mijn bezoekers worden geanonimiseerd.
  • Gegevens delen met Google staat uit.
  • Gegevensverzameling voor advertentiefuncties staat uit.
  • User ID staat uit.

De Google Analytics gegevens worden dus niet voor andere diensten gebruikt. Ze worden alleen gebruikt om te zien welke pagina’s hoe vaak worden bezocht en soortgelijke zaken. Als je wilt, is het mogelijk om cookies uit te schakelen met een browserplugin. Omdat Google Analytics privacyvriendelijk is ingesteld, is het niet nodig om toestemming te vragen via een cookie opt-in.

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de website bezoekt.

E. Handgraaf IT gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. E. Handgraaf IT gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.

Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet goed werken.

Lees voor meer informatie cookies.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

E. Handgraaf IT beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. E. Handgraaf IT maakt onder andere gebruik van SSL, 2FA en sterke wachtwoorden om veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de persoonsgegevens die E. Handgraaf IT van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop E. Handgraaf IT uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via mail@evanhandgraaf.nl.

Wijzigingen

Tot slot wijst E. Handgraaf IT u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacy verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen.