CentOS 7.5 cheat sheet

Omdat website snelheid belangrijk is vanwege verscheidende factoren heb ik evanhandgraaf.nl op een VPS gezet, CentOS is een van de meest stabiele Linux distros en daardoor een fijne distro voor een webserver. Ik heb een documentje bijgehouden met de handigste commands omdat dat weer scheelt als ik nog een VPS ga opzetten. Dit is ongetwijfeld ook handig voor andere mensen, dus daarom zet ik het maar even online.

Root password veranderen

 1. sudo passwd

Updaten

 1. yum update

Htop

 1. yum install epel-release
 2. yum install htop

Nginx

 1. yum install nginx
 2. service nginx start
 3. sudo systemctl enable nginx
 4. sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http
 5. sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https
 6. sudo firewall-cmd –reload

Nano installeren

 1. yum install nano

SSH poort veranderen

 1. nano /etc/ssh/sshd_config
 2. sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=4567/tcp
 3. semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 4567
 4. semanage port -l | grep ssh

PHP 7.2 installeren

 1. yum install yum-utils
 2. yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
 3. yum-config-manager –enable remi-php72
 4. yum install php
 5. php -v

Nieuwe user met sudo toegang

 1. adduser naam
 2. passwd naam
 3. usermod -aG wheel naam

Root login uitzetten

 1. nano /etc/ssh/sshd_config
 2. Vergeet niet te uncommenten!
 3. permitrootlogin no
 4. service sshd restart

MariaDB installatie

 1. https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
 2. sudo systemctl enable mariadb
 3. service mariadb start
 4. sudo mysql_secure_installation

Letsencrypt

 1. yum -y install yum-utils
 2. yum-config-manager –enable rhui-REGION-rhel-server-extras rhui-REGION-rhel-server-optional
 3. sudo yum install python2-certbot-nginx
 4. sudo certbot –nginx

Nawoord

Met deze informatie moet je al een eind komen. Het is natuurlijk niet een hele uitgebreide uitleg maar ik ga ervanuit dat je toch al redelijk gevorderd bent als je deze post leest, dus dat moet wel goedkomen.

Wil je graag een andere tutorial zien of wil je zien dat hier iets aan wordt toegevoegd neem dan vrijblijvend contact op.

Lees meer